Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS

cetalog-img

Centrum Sztucznej Inteligencji
i Modelowania Komputerowego

„Każdy aspekt naszego życia ulegnie transformacji.
Krótko mówiąc, sukces w stworzeniu SI może być
największym wydarzeniem w historii naszej cywilizacji.”
Stephen Hawking

Modelowanie statystyczne i komputerowe

Analiza regresji, Analiza wariancji (ANOVA), Analiza szeregów czasowych, Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja

Przetwarzanie i modelowanie języka naturalnego

Segmentacja tekstu, Analiza morfologiczna, Rozpoznawanie encji nazwanych (NER), Analiza składniowa, Rozpoznawanie mowy, Analiza sentymentu, Tłumaczenie maszynowe, Generowanie tekstu, Korekta pisowni, Podsumowywanie tekstu, Pytania i odpowiedzi

Przetwarzanie sygnałów czasowych

Przetwarzanie sygnałów czasowych, Transformacje sygnałów, Filtracja sygnałów, Wykrywanie i ekstrakcja cech, Segmentacja obrazu, Detekcja krawędzi, Rozpoznawanie wzorców, Synteza i generowanie obrazów, Analiza ruchu i śledzenie, 3D Modelowanie i rekonstrukcja, Rozpoznawanie i klasyfikacja obrazów

Zwalczanie dezinformacji online

Badania społeczne, Analiza fake news metodami NLP, Jakościowa analiza fake news, Ilościowa analiza fake news

Analiza i modelowanie danych przestrzennych

Analiza danych geograficznych (GIS), Statystyka przestrzenna, Modelowanie przestrzenne, Geowizualizacja, Interpolacja przestrzenna, Analiza sieci

Badania nieinwazyjne i cyfrowe dokumentacji archeologicznej

Fotogrametria, Teledetekcja, Geofizyka archeologiczna, Cyfrowe modelowanie 3D, Systemy informacji geograficznej (GIS), Cyfrowe rekonstrukcje, Dokumentacja cyfrowa, Analiza multimedialna i wizualizacja danych

Audyt wymiaru społecznego i prawnego rozwiązań wykorzystujących metody sztucznej inteligencji

Zgodność z prawem ochrony danych, Ocena wpływu na ochronę danych, Ocena skutków społecznych, Sprawdzanie sprawiedliwości i niedyskryminacji, Ocena transparentności i wyjaśnialności, Ocena zgodności z etyką, Sprawdzanie zgodności z regulacjami sektorowymi, Ocena odpowiedzialności

Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest jednostką ogólnouniwersytecką o charakterze interdyscyplinarnym. Powołane zostało w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, a także komercjalizacji wyników prac naukowych i badawczych. Infrastruktura naukowo-badawcza Centrum w przeważającej większości została zakupiona w ramach projektu DARIAH.LAB (POIR.04.02.00-00-D006/20).

Cele Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS to:

Chcesz nawiązać współpracę?

Nawiąż kontakt i dowiedz się więcej o tym, jak działamy, co możemy zaoferować i jak może wyglądać nasza współpraca.

Nasz zespół

dr Kamil Filipek

Dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS

dr hab. Jarosław Chodak
dr Michał Chromiak
dr Jakub Kuna
mgr inż Konrad Łyda
dr Marcin Maciejewski
dr Monika Szkarłat
dr Anna Tatarczak
dr Mateusz Zawadzki

Wydarzenia

23 marca 2023 r.

Spotkanie z uczniami klas piątych Prywatnej Szkoła Podstawowej i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

8 lutego 2023 r.

II Dzień Internacjonalizacji UMCS

26 stycznia 2023 r.

Postęp technologiczny, równość i dostępność cyfrowa. Narracje cyfrowych pionierów a codzienne doświadczenia

28 listopada 2022 r.

Spotkanie z uczniami liceum Paderewskiego w Lublinie

20 października 2022 r.

Fake newsy. Jak je rozpoznać i jak się przed nimi bronić?

Skontaktuj się z nami