Przejdź do treści

 

Każdy aspekt naszego życia ulegnie transformacji. Krótko mówiąc, sukces w stworzeniu SI może być największym wydarzeniem w historii naszej cywilizacji. 
                                        - Stephen Hawking

Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest jednostką ogólnouniwersytecką o charakterze interdyscyplinarnym. Powołane zostało w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, a także komercjalizacji wyników prac naukowych i badawczych. Infrastruktura naukowo-badawcza Centrum w przeważającej większości została zakupiona w ramach projektu DARIAH.LAB (POIR.04.02.00-00-D006/20).

Najważniejsze cele Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS to:

 • realizacja badań nad sztuczną inteligencją oraz z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
 • wspieranie środowiska naukowego, biznesowego oraz samorządowego w obszarach wymagających wiedzy eksperckiej z zakresu sztucznej inteligencji
 • edukacja z zakresu możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy i życiu codziennym
 • popularyzacja wiedzy w zakresie prowadzonych w Centrum badań i działa