Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS

Projekty

Badacze Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego biorą udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

dr Kamil Filipek, dr hab. Jarosław Chodak
Inteligentne narzędzia do przetwarzania języka naturalnego (DARIAH.LAB POIR.04.02.00-00-D006/20).

dr Kamil Filipek
Media społecznościowe czynnikiem mobilizacji zasobów relacyjnych wzmacniających mechanizmy partycypacji i dzielenia się (NCN Fuga 2014/12/S/HS6/00390).

dr Marcin Maciejewski
Reduta Tadeusza Kościuszki w obronie Konstytucji 3 Maja (dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury – Państwowego funduszu celowego 05261/22).

dr Marcin Maciejewski
Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka (dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych 05579/21)

dr Marcin Maciejewski
Biografie skarbów. Wieloaspektowa analiza zespołów przedmiotów metalowych związanych z monumentalnymi konstrukcjami. Studium przypadków z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (finansowanie w ramach programu OPUS 21 Narodowe Centrum Nauki 2021/41/B/HS3/00038)